miercuri

Locuri cardinale
Acest est celest cu Soare,
Calm şi cald e la culoare.
Întreţesut se vede mare,
Viaţa-i sub aspect de floare.

Apusu-i blând şi încă-ncet
O rază cade prin bunget.
Am o busolă..., una mică, 
Acul cu funcţia-i magnetică
Converge latura genetică. 

Iar lumea-i plină de aceste locuri. 
Sunt toate neumblate încă.
Mi le-amintesc ca-n prima zi,
Tu ia-le toate şi le-aruncă,
Dar ne vedem la miazăzi!