duminică

Lumină

"Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a biruit-o."
Ioan